بیزینس

معرفی کتاب: جنگ های ارزی

کتاب جنگ های ارزی از جمله کتابهایی هست که هر فعال اقتصادی در ایران که با دنیای خارج از کشور سروکار دارد، باید یک بار مطالعه کند. مجموعه دنیای اقتصاد که از سالهای دور ارادت ویژه ای به مدیران و نویسندگان و همکارانشان دارم مثل همیشه پیشرو فعالیت های فرهنگی در حوزه اقتصاد هستند. کتاب […]